Trường Tiểu học Nghĩa Hưng

Bằng công nhận trường TH đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

Trường Tiểu học Nghĩa Hưng có 28 cán bộ giáo viên, công nhân viên năm 2009 nhà trường được đón nhận bằng công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.Đ/c Bùi Ngọc Sơn - Bí thư huyện ủy  trao bằng công nhận trường Tiểu học Nghĩa Hưng đạt chuẩn Quốc gia mức độ I cho cán bộ công nhân viên nhà trường.