Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 06 : 206
Năm 2021 : 1.122
 • Chu Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi đoàn
  • Điện thoại:
   0973596738
 • Vũ Thị Hưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0947451028
  • Email:
   vuhuongnghiahung@gmail.com
 • Nguyễn Thị Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   nguyenvuinghiahung@gmail.com
 • Đỗ Ngọc Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0365247641
  • Email:
   maingocdo130198@gmail.com
 • Đỗ Ngọc Lương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0962831232
  • Email:
   doluongsp2@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0387911192
  • Email:
   nguyenngocanh048@gmail.com
 • Nguyễn Như Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0968802047
  • Email:
   nhuquynhnghiahung@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng - Ủy viên BCHCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0384947511
  • Email:
   nguyenlanhduong@gmail.com
 • Vũ Thị Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Ủy viên BCHCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985514115
  • Email:
   haihoangtrang84@gmail.com
 • Cao Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV âm nhạc – Tổ phó tổ 4, 5
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0392474137
  • Email:
   03031980huong@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới