Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 06 : 206
Năm 2021 : 1.122
 • Nguyễn Thị Lanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng - Ủy viên BCHCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0384947511
  • Email:
   nguyenlanhduong@gmail.com
 • Đặng Thị Hồng Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0968532166
  • Email:
   dangthihonghanh.bg@gmail.com
 • Dương Thị Vĩnh Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổng phụ trách đội - Thư ký hội đồng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973908593
  • Email:
   giangdat79@gmail.com
 • Lê Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng tổ 4, 5
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988054898
  • Email:
   lienyenthe@gmail.com
 • Trần Thị Ngọc Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng tổ 1, 2, 3 - Trưởng ban TTND
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0969306557
  • Email:
   trnngoclan@gmail.com
 • Dương Thị Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên/ Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0965101398
  • Email:
   duongthithanhha1967@gmail.com
 • Ninh Bảo Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng-Chủ tịch hội đồng trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0912880337
  • Email:
   ngocninhbao72@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới