Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Nghĩa Hưng

Lạng Giang, Bắc Giang
3880602
c1nghiahunglg.bacgiang@moet.edu.vn